549

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله