کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 ساعت 17:00 الی 20:00 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله