549

کلاس جبرانی درس برنامه سازی سیستم استاد نوروزیان

کلاس جبرانی درس برنامه سازی سیستم استاد نوروزیان

کلاس جبرانی درس برنامه سازی سیستم استاد نوروزیان امروز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله