549

کلاس جبرانی درس بانک اطلاعات کاربردی استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس بانک اطلاعات کاربردی استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بانک اطلاعات کاربردی استاد سمیه باغشاهی فردا مورخ ۱۰ دی ساعت ۱۵ الی ۱۸ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله