549

کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله