کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی روز دوشنبه مورخ 1402/02/11 ساعت 16:00 الی 20:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله