549

کلاس جبرانی درس اصول و‌مبانی امنیت شبکه های رایانه ای و مبانی امنیت شبکه استاد صادقی

کلاس جبرانی درس اصول و‌مبانی امنیت شبکه های رایانه ای و مبانی امنیت شبکه استاد صادقی

به اطلاع دانشجویان کلاس جبرانی درس اصول و‌مبانی امنیت شبکه های رایانه ای و مبانی امنیت شبکه استاد صادقی

 روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله