549

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ استاد محمدحسینی

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ استاد محمدحسینی فردا مورخ ۱۱ دی ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله