کلاس جبرانی درس آمار و احتمال استاد فرزام

کلاس جبرانی درس آمار و احتمال استاد فرزام

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آمار و احتمال روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 ساعت 13:30 میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله