549

کلاس جبرانی درس آمار و احتمال استاد فرزام

کلاس جبرانی درس آمار و احتمال استاد فرزام

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آمار و احتمال روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰ میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله