549

کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی و کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی استاد گلچین

کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی و کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی استاد گلچین

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی و کارگاه استاد گلچین روز شنبه مورخ ۲۹ ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله