549

کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی استاد گلچین

کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی استاد گلچین

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی استاد گلچین امروز مورخ ۱۳ دی ساعت ۱۲ الی ۱۴ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله