کلاس جبرانی استاد مقدس زاده

کلاس جبرانی استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد مقدس زاده به شرح ذیل میباشد:

رشته برنامه سازی کامپیوتری درس کارگاه کامپیوتر 1 ساعت 14:00 الی 15:15

رشته اینترنت و شبکه های گسترده درس کارگاه کامپیوتر ساعت 15:30 الی 16:45

 درس کارگاه کامپیوتر 2،کارگاه لینوکس ساعت 17:00

کلاس های فوق در روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 طبق لینک زیر به صورت آنلاین برگزار می گردد.

https://join.skype.com/OCb1mggudifV 

اشتراک گذاری این مقاله