549

کلاس جبرانی آنلاین دروس استاد پرویزیان

کلاس جبرانی آنلاین دروس استاد پرویزیان

به اطلاع دانشجوبان میرساند کلاس جبرانی دروس استاد پرویزیان روز چهارشنبه مورخ ۹ خرداد به شرح ذیل می باشد:

درس قانون نظام صنفی ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ 

درس قوانین مالی و محاسباتی و اقتصاد مقاومتی ساعت ۱۱:۳۰ الی  ۱۴ 

  

درس اقتصاد و اقتصاد کلان ساعت ۱۴ الی ۱۷

درس کنترل و نظارت شعبه ساعت ۱۷ الی ۱۹

لینک کلاس https://gharar.ir/r/5a0314b6o

اشتراک گذاری این مقاله