549

کلاس جبرانی آنلاین درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس جبرانی آنلاین درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده روز چهارشنبه مورخ ۹ خرداد ساعت ۱۸ الی ۲۰ 

لینک کلاس

https://meet.google.com/tpk-ryue-acm

اشتراک گذاری این مقاله