549

کلاس جبرانی آنلاین درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس جبرانی آنلاین درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده روز چهارشنبه مورخ ۱۶ خرداد ساعت ۱۸ الی ۲۰ 

لینک کلاس

https://meet.google.com/tbt-uyxz-fke

اشتراک گذاری این مقاله