549

کلاسهای جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

کلاسهای جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی مورخ ۱۷ دی به صورت حضوری برگزار می گردد و به شرح ذیل می باشد:

پایگاه داده ها ساعت ۱۳ الی ۱۶

بانک اطلاعات کاربردی ساعت ۱۶ الی ۱۹

اشتراک گذاری این مقاله