549

کلاسهای جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

کلاسهای جبرانی دروس استاد سمیه باغشاهی

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی 

شی گرا امروز شنبه مورخ ۱۸ فروردین ساعت ۱۹ الی ۲۱

از طریق لینک زیر برگزار می شود.

https://vip.gilaro.com/w4056

کلاس جبرانی درس پایگاه داده ها 

فردا یکشنبه مورخ ۱۹ فروردین ساعت ۱۹ الی ۲۱

از طریق لینک زیر برگزار می شود.

https://vip.gilaro.com/w4056

اشتراک گذاری این مقاله