کدهای عضویت در کلاس آنلاین روز یک شنبه

کدهای عضویت در کلاس آنلاین روز یک شنبه

نام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاسکد عضویت کلاس آنلاین
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی سارنگقربانیانیکشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر1TUdBKpyP
نرم‌افزارهای کاربردی شبکهسارنگقربانیانیکشنبه17:0020:00کلاس 6DvGmsS6P
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان سیدامیدصفوییکشنبه18:0020:00کلاس 8UM4UFQf8
نصب و راه‌اندازی شبکه‌های درون سازمانیسارنگقربانیانیکشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر1TUdBKpyP
کلیات اقتصادمحمدرضایمقانییکشنبه17:0020:00کلاس 7O8HofQU4
اصول علم اقتصادمحمدرضایمقانییکشنبه17:0020:00کلاس 7O8HofQU4

اشتراک گذاری این مقاله