549

کدهای عضویت در کلاس آنلاین روز یک شنبه

کدهای عضویت در کلاس آنلاین روز یک شنبه

نام درس نام استاد نام خانوادگی
 استاد
روز شروع پایان کلاس کد عضویت کلاس آنلاین
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی  سارنگ قربانیان یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ کارگاه کامپیوتر۱ TUdBKpyP
نرم‌افزارهای کاربردی شبکه سارنگ قربانیان یکشنبه ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰ کلاس ۶ DvGmsS6P
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان  سیدامید صفوی یکشنبه ۱۸:۰۰ ۲۰:۰۰ کلاس ۸ UM4UFQf8
نصب و راه‌اندازی شبکه‌های درون سازمانی سارنگ قربانیان یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ کارگاه کامپیوتر۱ TUdBKpyP
کلیات اقتصاد محمدرضا یمقانی یکشنبه ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰ کلاس ۷ O8HofQU4
اصول علم اقتصاد محمدرضا یمقانی یکشنبه ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰ کلاس ۷ O8HofQU4

اشتراک گذاری این مقاله