549

کارورزی ترم تابستان ۱۴۰۱

کارورزی ترم تابستان ۱۴۰۱

مراحل و زمان انجام کارورزی

در ابتدای ترم

۱_تکمیل اطلاعات خواسته شده در کاربرگ (۱-۲۱۳) به صورت ۲ نسخه تایپ شده

۲_مهر و امضا فرم کاربرگ توسط دانشگاه

۳_دریافت فرم فوق و تحویل به محل کارورزی

در طول ترم

۱_تکمیل فرم های گزارش هفتگی به تعداد هفته هایی که در محیط کارورزی حضور داشته بهمراه مهر و امضا

۲_تکمیل فرم های گزارش ماهانه به تعداد ماه های کارورزی بهمراه مهر و امضا

۳_تکمیل برگه ارزیابی مربی توسط مربی محل کارآموزی بهمراه مهر و امضا

۴_تکمیل قسمت بالایی برگه ارزیابی مدرس توسط دانشجو و سایر قسمتها توسط مدرس

۵_تکمیل قسمت بالایی فرم ارزیابی نهایی توسط دانشجو

در پایان ترم (تا قبل از شروع امتحانات)

۱_تحویل تمامی فرم های ذکر شده تا قبل از شروع امتحانات ترم جاری به همراه گزارشی که شامل مواردی است که هر ترم استاد مربوطه اعلام می نمایند.

گزارش کارورزی مربوط به نیمسال تابستان ۱۴۰۱ شامل:

۱_نمودار سازمانی محل کارآموزی

۲_ معرفی کاربرد هوش مصنوعی در محل کارآموزی (اگر استفاده نمی شود پیشنهاد خودتان نوشته شود)

۳_تاثیرات مثبت و منفی دورکاری سازمان برای محل کارآموزی

۴_جدول SWOT سازمان محل کارآموزی

۵_ سه استاندارد ISO مرتبط به سازمان محل کارآموزی

۶ – بررسی آینده حرفه کارآموزی با توجه به تغییرات تکنولوژی

اشتراک گذاری این مقاله