کارت دانشجویی

کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال دوم 1401-1400 جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله