549

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله