549

پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

جهت اطلاع از پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت پنجه کارآمد با آقای نصرالهی داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله