پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

جهت اطلاع از پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت پنجه کارآمد با آقای نصرالهی داخلی 126 تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله