549

ریاست

جناب آقای ترحمی

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
داخلی: ۱۱۰-۱۱۱

جناب آقای فتح الله پور

مدیر حراست
داخلی

سرکار خانم طالب پور

دفتر ریاست و دبیر خانه
داخلی ۱۱۰

آموزشی و پژوهشی

جناب آقای صفوی

معاونت آموزشی و پژوهشی
داخلی ۱۲۹

سرکار خانم اله مرادی

کارشناس رشته های
کاردانی فنی شبکه های رایانه ای
کارشناسی فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات
کارشناسی شبکه های رایانه ای
داخلی ۱۲۲

سرکار خانم رضائی

کارشناس رشته های
کارشناسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
کارشناسی فناوری برنامه سازی وب
داخلی ۱۰۳

سرکار خانم مطلبی

مسئول فارغ التحصیلان
داخلی ۱۳۲

سرکار خانم قلندری

کارشناس رشته های
کاردانی فنی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده
کاردانی فنی نرم افزار برنامه سازی کامپیوتری
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
داخلی ۱۰۹

جناب آقای پوررمضانی

کارشناس رشته های
کاردانی حرفه ای امور بانکی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
داخلی ۱۲۵

خدمات دانشجویی و پشتیبانی

سرکار خانم موذنی

مدیر خدمات دانشجویی

جناب آقای نویدی

پشتیبانی​

جناب آقای قاسمی

نگهبانی

سرکار خانم سلمانی

پشتیبانی​

سرکار خانم عبادی

پشتیبانی

مرکز کامپیوتر

امور مالی

جناب آقای نصر الهی

مسئول مرکز کامپیوتر
داخلی۱۲۶

سرکار خانم فراهانی

کارشناس مالی
داخلی۱۲۰