پرداخت بدهی شهریه دانشجویان

پرداخت بدهی شهریه دانشجویان

با توجه به تقسيط شهريه در ابتداي ترم، دانشجويان گرامي لطفا تا قبل از شروع امتحانات بدهي خود را در سامانه هم آوا (تسويه حساب دانشجو) پرداخت نمايند.

اشتراک گذاری این مقاله