549

پرداخت بدهی شهریه دانشجویان

پرداخت بدهی شهریه دانشجویان

با توجه به تقسیط شهریه در ابتدای ترم، دانشجویان گرامی لطفا تا قبل از شروع امتحانات بدهی خود را در سامانه هم آوا (تسویه حساب دانشجو) پرداخت نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله