549

وام عتبات

وام عتبات

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از شیوه نامه دریافت وام عتبات با داخلی ۱۲۶ آقای نصر الهی تماس حاصل نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله