وام دانشجویی

وام دانشجویی

مبلغ وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به ازای هر ترم مبلغ 13000000 ریال می باشد. جهت استفاده از وام دانشجویی دانشجویان می بایست از تاریخ 1400/11/05 تا تاریخ 1400/12/25 با مراجعه به سایت www.swf.ir ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگزاری نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله