549

وام دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

وام دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود
جدول نوع و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ دانلود 
درخواست وام دانلود
سند تعهد دانلود
آموزش نحوه ثبت وام  شهریه تحصیلی دانشجویان در سیستم اتوماسیون دانلود

اشتراک گذاری این مقاله