549

نواقص مدارک دانشجویان

نواقص مدارک دانشجویان

تمامی دانشجویان می بایست در صفحه اصلی قسمت نواقص مدارک دانشجویان فایل اکسل را دانلود کرده و نسبت به رفع نواقص مدارک خود هر چه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله