549

نظر سنجی

نظر سنجی

به اطلاع دانشجویان می رساند در راستای شروع ترم جدید و به منظور ارتقاء روند آموزشی و پژوهشی مرکز چنانچه دانشجویان گرامی نقطه نظرات آموزشی در خصوص نحوه تدریس، کلاس داری، مطالب درسی ارائه شده و… دارند را می توانند به آدرس ایمیل مدیر خدمات دانشجویی ارسال تا مستقیما به نظر ریاست مرکز رسانیده شود.

آدرس ایمیل: moazeni.n@dpi.ir

اشتراک گذاری این مقاله