549

نحوه ورود کلاس آنلاین دانشجویان دارای مغایرت ورودی بهمن ۱۴۰۰

نحوه ورود کلاس آنلاین دانشجویان دارای مغایرت ورودی بهمن ۱۴۰۰

نحوه ورود کلاس آنلاین دانشجویان دارای مغایرت ورودی بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان: (محمد  رضاصفت عربانی – اسداله غلامیان – سولماز خانمحمدی – محمدرضا خسروی – بهرام عباسی تیرآبادی – زهرا باقرجیران)

در سامانه کلاسهای مجازی (سمالایو) نام کاربری ایجاد شده است که برای ورود از همان صفحه اول سامانه (بدون انتخاب دانشگاه) می بایست استفاده نمایند.

نام کاربری دانشجویان بصورت (کدملی_DPIC) و رمز عبور (کدملی) میباشد.

دانشجویان لازمست کدهای مربوط به کلاسهای درس را از فایل اکسل برنامه درسی (و یا اطلاعیه های مندرج در سایت دانشکده) برداشته و با وارد کردن کد خود را عضو کلاس نمایند و در کلاسهای درس شرکت کنند. بدیهی است پس از رفع مغایرتهای این دانشجویان (توسط سازمان سنجش) نام کاربری مشابه دیگر دانشجویان برای ایشان فعال خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله