549

نحوه استفاده از سامانه سمالایو

نحوه استفاده از سامانه سمالایو

ابتدا وارد سایت samalive.ir شوید.

سپس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.

بر روی سما سامانه کلیک نمایید.

نوع دانشگاه را انتخاب نمایید.

برروی گزینه علمی کاربردی کلیک نمایید و سپس بر روی دکمه ورد کنیک نمایید.

و  با نام کاربری و رمز عبوری که در سامانه هم آوا دارید وارد شوید.

بعد از وارد شدن در سامانه بر روی دکمه عضویت در کلاس کلیک نمایید.

کد های موجود در برنامه کلاسی که در سایت دانشکده قرار داده شده را وارد نماییدو در آخر دکمه عضویت را کلیک نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله