549

میز مشاوره اشتغال و توسعه کسب و کار

میز مشاوره اشتغال و توسعه کسب و کار

اعلام برنامه میز مشاوره اشتغال و توسعه کسب و کار غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری بیست و سومین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار سال ١۴٠١ که از تاریخ ١٩ الی ٢٢ آذرماه سال جاری در محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تهران (سالن شماره ۵ -غرفه ۷ )برگزار خواهد شد، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد «میز مشاوره اشتغال و توسعه کسب و کار» را با همراهی جمعی از اساتید صاحبنظر این عرصه در موضوعات تخصصی زیر به صورت حضوری و مجازی (از طریق لینک https://vc2.uast.ac.ir/research) برگزار نماید.

روز و تاریخ ساعت برگزاری موضوع و محور مشاوره مشاور
شنبه

۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱۴ الی ۱۶ راه اندازی و توسعه کسب و کار کیا داود اسفندیاری

(کارشناس حوزه کسب و کار و فعال حوزه کارآفرینی)

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

۱۰ الی ۱۲ برندینگ و تجاری سازی کسب وکار دکتر مرجان مهدوی غروی

(مدیر مرکز رشد واحد های فناور گلرنگ)

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

۱۴ الی ۱۶ اختراعات و ارزیابی اظهارنامه ها مهرداد الیاسی

(رئیس اداره ثبت اختراعات قوه قضائیه)

دوشنبه

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

۱۰ الی ۱۲ تسهیلات و خدمات صندوق کارآفرینی امید در حوزه اشتغال مهندس وحیدالدین غروی

(مدیرکل دفتر نوآوری و دانش بنیان صندوق کارآفرینی امید)

دوشنبه

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

۱۴ الی ۱۶ تجاری سازی و قراردادهای تجاری دکتر محسن دینار

(رئیس گروه تجاری سازی وزارت عتف)

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۰ الی ۱۲ کسب و کار های دانش بنیان دکتر روهام قلیچی

(مدی کارگزاری ارزیابی/توانمندسازی صلاحیت شرکتهای دانش بنیان)

اشتراک گذاری این مقاله