549

مهلت دریافت کارت دانشجویی

مهلت دریافت کارت دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مهلت دارند نسبت به دریافت کارت دانشجویی اقدام نمایند و جهت ورود به دانشگاه الزام به ارائه کارت دانشجویی می باشد. بدیهی است از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در صورت نداشتن کارت دانشجویی از ورود دانشجویان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

اشتراک گذاری این مقاله