مسابقات مجازی بسکتبال همگانی

مسابقات مجازی بسکتبال همگانی

مسابقات مجازی بسکتبال همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، برای اطلاع از نحوه برگزاری با داخلی 126 تماس حاصل نمایید.

بسکتبال

اشتراک گذاری این مقاله