مسابقات تنیس روی میز دختران

مسابقات تنیس روی میز دختران

به اطلاع دانشجویان دختر می رساند آن دسته از افرادی که مایل به شرکت در مسابقات انتخابی تنیس روی میز دختران منطقه یک کشور می باشند جهت هماهنگی شرکت در مسابقه با آقای نصرالهی داخلی 126 تماس حاصل نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله