549

مسابقات تنیس روی میز دختران

مسابقات تنیس روی میز دختران

به اطلاع دانشجویان دختر می رساند آن دسته از افرادی که مایل به شرکت در مسابقات انتخابی تنیس روی میز دختران منطقه یک کشور می باشند جهت هماهنگی شرکت در مسابقه با آقای نصرالهی داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله