549

مسابقات تئاتر دانشجویی

مسابقات تئاتر دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند اداره فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نظر دارد
مسابقات ملی فراخوان تئاتر دانشجویی را از بین تولیدات١۴٠٢-١۴٠١ دانشگاه های سراسر کشور برگزار نماید. مهلت شرکت در این مسابقه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله