مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)

مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)

جهت ثبت نام در مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تا تاریخ 1400/12/15 فیلم ها را در سامانه https://setav.ir/stay-hom بارگزاری نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 126 آقای نصرالهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله