549

مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)

مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)

جهت ثبت نام در مسابقات آمادگی جسمانی (پیلاتس)دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ فیلم ها را در سامانه https://setav.ir/stay-hom بارگزاری نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۱۲۶ آقای نصرالهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله