549

مراسم تودیع همکار محترم سرکار خانم قربانی

مراسم تودیع همکار محترم سرکار خانم قربانی

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای ترحمی و سایر همکاران با توجه به بازنشستگی همکار محترم سرکار خانم قربانی مراسمی در دانشکده برگزار شد و بعد از صحبت های ریاست محترم به پاس زحمات بی شائبه و قدرانی از ایشان لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان اهداء شد.

 

اشتراک گذاری این مقاله