لینک کلاس مجازی استاد مقدس زاده

لینک کلاس مجازی استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجان می رساند جهت شرکت در کلاس استاد مقدس زاده وارد لینک زیر شوید.

لینک کلاس مجازی https://meet.google.com/vto-xyzk-bvz

اشتراک گذاری این مقاله