549

لینک کلاس مجازی استاد مقدس زاده

لینک کلاس مجازی استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجان می رساند جهت شرکت در کلاس استاد مقدس زاده وارد لینک زیر شوید.

لینک کلاس مجازی https://meet.google.com/vto-xyzk-bvz

اشتراک گذاری این مقاله