549

لینک کلاس مجازی استاد سلامی

لینک کلاس مجازی استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان میرساند برای شرکت در کلاسهای مجازی استاد سلامی روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

Meet.google.com/okb-iycx-szn

اشتراک گذاری این مقاله