549

لینک کلاس درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

لینک کلاس درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

🖇️لینک کلاس درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

مورخ ۱۱ دی ساعت ۱۸ الی ۲۰

https://vip.gilaro.com/w4056

اشتراک گذاری این مقاله