549

لینک کلاس درس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی

لینک کلاس درس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان می رساند برای شرکت در کلاس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی روی لینک ذیل کلیک کنید

لینک کلاس:http://meet.google.com/jni-rprq-ezv

اشتراک گذاری این مقاله