549

لینک کلاس درس بهینه سازی موتورهای جستجو استاد نوروزیان

لینک کلاس درس بهینه سازی موتورهای جستجو استاد نوروزیان

لینک کلاس درس بهینه سازی موتورهای جستجو استاد نوروزیان

 امروز مورخ ۸ دی ساعت ۱۸ الی ۲۰

https://meet.google.com/eeh-zfpk-thp

اشتراک گذاری این مقاله