549

لینک کلاس آنلاین درس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی

لینک کلاس آنلاین درس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان می رساند برای شرکت در کلاس درس مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعات استاد سلامی روی لینک ذیل کلیک کنید.

لینک کلاس: meet.google.com/gea-qxjo-qpg

اشتراک گذاری این مقاله