549

لینک کلاس آنلاین استاد مقدس زاده

لینک کلاس آنلاین استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت حضور در کلاس آنلاین استاد مقدس زاده وارد لینک زیر شوید.

لینک کلاس https://meet.google.com/zfx-mbdi-rvt

اشتراک گذاری این مقاله