549

لیست پروژه نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رشته حسابداری

لیست پروژه نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رشته حسابداری

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد را انتخاب کرده و با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را دانلود کرده و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید و امضا استاد پروژه  جناب آقای دکتر صفوی رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهید. فایل آیین نگارش پروژه اعلام شده را دانلود کرده و از ابتدای شروع پروژه، مستندات را مطابق با دستورالعمل انجام دهید.

۱آینده پژوهی در صنعت مالی

۲Behavioural Finance

۳-FinTech

۴-Blockchain  در خدمات مالی

اشتراک گذاری این مقاله