لیست دانشجویان حذفی درس سیستم های اطلاعات مدیریت استاد سیرتی

لیست دانشجویان حذفی درس سیستم های اطلاعات مدیریت استاد سیرتی

باتوجه به اعلام عدم حضور دانشجویان در درس سیستم های اطلاعات مدیریت توسط استاد سیرتی،دانشجویان ذیل قادر به شرکت در امتحان پایان ترم نمیباشند در صورت داشتن  مدرک مبنی بر حضور درکلاس به صورت کتبی به  آموزش ارائه دهند.

علی نخعی،سامان فارغ،محمد دهقان طزرجانی،دانیال سالخورده،محمد نوزعیم،

بهزاد اثنا عشری و محمدرضا صیامی

اشتراک گذاری این مقاله