549

لینک کلاس مجازى استاد مقدس زاده

لینک کلاس مجازى استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان میرساند براى شرکت در کلاس دروس استاد مقدس زاده روى لینک ذیل کلیک کنید

لینک کلاس:https://meet.google.com/ikv-tmcv-cfk

اشتراک گذاری این مقاله