كلاس جبرانى درس پياده سازى مدل هاى تجارت الكترونيكى استاد رفيعى

كلاس جبرانى درس پياده سازى مدل هاى تجارت الكترونيكى استاد رفيعى

كلاس جبرانى درس پياده سازى مدل هاى تجارت الكترونيكى استاد رفيعى فردا مورخ ١٤٠١/٠٣/١٣ ساعت ١٠:٠٠ به صورت آنلاين برگزار مى گردد

اشتراک گذاری این مقاله