549

کلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله یابى و تصمیم گیرى استاد شکوهی

کلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله یابى و تصمیم گیرى استاد شکوهی

کلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله یابى و تصمیم گیرى استاد شکوهی امروز مورخ ١۴٠١/٠٣/٢٢ ساعت ١٩:٠٠ الى ٢١:٠٠ به صورت آنلاین برگزار مى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله