كلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله يابى و تصميم گيرى استاد شكوهي

كلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله يابى و تصميم گيرى استاد شكوهي

كلاس جبرانى درس مهارت هاى مسئله يابى و تصميم گيرى استاد شكوهي امروز مورخ ١٤٠١/٠٣/٢٢ ساعت ١٩:٠٠ الى ٢١:٠٠ به صورت آنلاين برگزار مى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله