كلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاكره استاد شكوهي

كلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاكره استاد شكوهي

كلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاكره استاد شكوهى امروز مورخ١٤٠١/٠٣/٢٢ ساعت ١٧:٠٠ الى ١٩:٠٠ به صورت انلاين برگزار مى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله