549

کلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاکره استاد شکوهی

کلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاکره استاد شکوهی

کلاس جبرانى درس اصول و فنون مذاکره استاد شکوهى امروز مورخ١۴٠١/٠٣/٢٢ ساعت ١٧:٠٠ الى ١٩:٠٠ به صورت انلاین برگزار مى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله