549

کلاس جبرانى آنلاین استاد مقدس زاده

کلاس جبرانى آنلاین استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس جبرانى دروس استاد مقدس زاده روز جمعه مورخ ١۴٠٢/٠٣/٠۵ ساعت ١١:٣٠ به صورت آنلاین برگزار میگردد.

لازم به ذکر است لینک کلاس آنلاین متعاقبا اطلاع رسانى خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله