قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به اینکه بخشی از شهریه در ابتدای ترم اخذ شده است، دانشجویان می بایست تا قبل از شروع امتحانات بدهی مالی خود را تسویه نمایند. (در سامانه هم آوا بخش تسویه حساب دانشجو)

اشتراک گذاری این مقاله