549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به اینکه بخشی از شهریه در ابتدای ترم اخذ شده است، دانشجویان می بایست تا قبل از شروع امتحانات بدهی مالی خود را تسویه نمایند. (در سامانه هم آوا بخش تسویه حساب دانشجو)

اشتراک گذاری این مقاله